W

elkom op de website van Wolswijk & Partners B.V.  Op onze website kunt u informatie vinden over ons kantoor en onze diensten. Mocht u interesse hebben in onze dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met ons of een online offerte aanvragen.

Onze diensten

  • Financiële Administraties
  • Loonadministratie
  • Jaarrekeningen
  • Fiscale aangiften en vraagstukken
  • Adviezen

 

ZZP-ers
Niet alleen het MKB, maar ook ZZP-ers kunnen bij ons terecht. Voor ZZP-ers hebben wij een aantrekkelijk tarief.

ZZP-ers klik hier

Als ondernemer is het belangrijk uw (financiële) administratie op orde te hebben. De informatie die u nodig heeft voor een adequate bedrijfsvoering wordt immers grotendeels ontleend aan de (financiële) administratie. U kunt hierbij denken aan de hoogte van en ontwikkeling in de omzet, marge, kosten, en bedrijfsresultaat. De beslissing met betrekking tot investeringen in productiemiddelen, bedrijfsinventaris, wagenpark en personeel wordt vaak pas genomen na grondige analyse van uw interne cijfers.

Daarnaast heeft u als ondernemer ook te maken met andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld bankiers, leasemaatschappijen en niet te vergeten de belastingdienst. Wist u bijvoorbeeld dat de belastingdienst als voorwaarde heeft gesteld dat u als ondernemer uw basisadministratie minimaal 7 jaar dient te bewaren? Bovendien dient uw administratie als basis voor de aangiften omzetbelasting, loonbelasting en uw belastingen naar de winst (vennootschaps- en/of inkomstenbelasting).

Kortom, tal van zaken waaruit blijkt hoe belangrijk een deugdelijke (financiële) administratie is. Wij kunnen het ons echter voorstellen dat u als ondernemer niet voldoende tijd beschikbaar heeft om naast uw eigen werkzaamheden ook een dergelijke administratie bij te houden. Zoekt u derhalve een dienstverlener die u volledig kunt vertrouwen en die graag met u meedenkt.